Typ tekstu: Książka
Autor: red. Kowalczyk Jerzy
Tytuł: Ochrona dziedzictwa kulturowego zachodnich i północnych ziem Polski
Rok: 1995
że głównym czynnikiem motywującym ustalenie powojennych granic były racje historyczne. Przekonanie takie chciano ugruntować, uruchamiając na jego rzecz wszystkie dostępne środki oddziaływania propagandowego. Stało się ono polską racją stanu, bronioną zarówno w kraju jak i na emigracji przez prawie wszystkie odłamy polityczne. Dlatego w trosce o zachowanie zabytków po ten argument sięgali również konserwatorzy, często nawet nadużywając go i upraszczając.
Zniszczenia w zespołach staromiejskich na omawianych terenach można podzielić na następujące etapy:
- powstałe w wyniku stosunkowo niewielkich nalotów lotnictwa radzieckiego i zupełnie sporadycznych lotnictwa alianckiego;
- wynikłe w efekcie walk o poszczególne miasta, przede wszystkim "miasta twierdze";
- podpalenia i zniszczenia pojedynczych obiektów
że głównym czynnikiem motywującym ustalenie powojennych granic były racje historyczne. Przekonanie takie chciano ugruntować, uruchamiając na jego rzecz wszystkie dostępne środki oddziaływania propagandowego. Stało się ono polską racją stanu, bronioną zarówno w kraju jak i na emigracji przez prawie wszystkie odłamy polityczne. Dlatego w trosce o zachowanie zabytków po ten argument sięgali również konserwatorzy, często nawet nadużywając go i upraszczając.<br>Zniszczenia w zespołach staromiejskich na omawianych terenach można podzielić na następujące etapy:<br>- powstałe w wyniku stosunkowo niewielkich nalotów lotnictwa radzieckiego i zupełnie sporadycznych lotnictwa alianckiego;<br>- wynikłe w efekcie walk o poszczególne miasta, przede wszystkim "miasta twierdze";<br>- podpalenia i zniszczenia pojedynczych obiektów
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego