Typ tekstu: Książka
Tytuł: Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw w Polsce
Rok: 2002
przedsiębiorstwa jako określonej całości. Inaczej mówiąc, likwidacja w trybie ustawy o pp prowadzi do zakończenia bytu prawnego przedsiębiorstwa państwowego w rozumieniu przedmiotowym określonym przez art. 551 kodeksu cywilnego jako zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych oraz podmiotowym - poprzez wykreślenie przedsiębiorstwa z rejestru przedsiębiorstw państwowych.
W art. 19 ustawy o pp (po nowelizacji z 19 lipca 1991r.) sformułowane są ekonomiczne przesłanki, które stanowią podstawę decyzji organu założycielskiego o postawieniu przedsiębiorstwa w stan likwidacji. Ustawodawca precyzyjnie określił sytuacje uzasadniające to prawo i tylko w tych - numeratywnie wyliczonych przypadkach - zezwolił na podjęcie decyzji o likwidacji, a w konsekwencji na
przedsiębiorstwa jako określonej całości. Inaczej mówiąc, likwidacja w trybie ustawy o pp prowadzi do zakończenia bytu prawnego przedsiębiorstwa państwowego w rozumieniu przedmiotowym określonym przez art. 551 kodeksu cywilnego jako zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych oraz podmiotowym - poprzez wykreślenie przedsiębiorstwa z rejestru przedsiębiorstw państwowych.<br>W art. 19 ustawy o pp (po nowelizacji z 19 lipca 1991r.) sformułowane są ekonomiczne przesłanki, które stanowią podstawę decyzji organu założycielskiego o postawieniu przedsiębiorstwa w stan likwidacji. Ustawodawca precyzyjnie określił sytuacje uzasadniające to prawo i tylko w tych - numeratywnie wyliczonych przypadkach - zezwolił na podjęcie decyzji o likwidacji, a w konsekwencji na
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego