Typ tekstu: Książka
Autor: Bartosz Grzegorz
Tytuł: Druga twarz tlenu
Rok: 1995
z RFT, jak też pośrednio, w wyniku oddziaływania produktów peroksydacji lipidów na to integralne białko błony.
Stres oksydacyjny wpływa również na funkcje błony plazmatycznej, zwiększając przepuszczalność błony i powodując obniżenie różnicy potencjału elektrycznego pomiędzy wnętrzem komórki a środowiskiem pozakomórkowym (depolaryzację błony). Może to mieć szczególne znaczenie dla pracy serca, powodując arytmie, które są m.in. skutkiem reperfuzji po niedokrwieniu (p. 3.6.3) i które można wywołać również u zwierząt doświadczalnych działaniem różnych źródeł RFT czy nadtlenków. Mechanizm depolaryzacji nie jest jasny. Wydaje się, że główną rolę odgrywa zahamowanie aktywności kanału potasowego, choć nie można wykluczyć także oddziaływania RFT czy produktów
z RFT, jak też pośrednio, w wyniku oddziaływania produktów peroksydacji lipidów na to integralne białko błony.<br>Stres oksydacyjny wpływa również na funkcje błony plazmatycznej, zwiększając przepuszczalność błony i powodując obniżenie różnicy potencjału elektrycznego pomiędzy wnętrzem komórki a środowiskiem pozakomórkowym (depolaryzację błony). Może to mieć szczególne znaczenie dla pracy serca, powodując arytmie, które są m.in. skutkiem reperfuzji po niedokrwieniu (p. 3.6.3) i które można wywołać również u zwierząt doświadczalnych działaniem różnych źródeł RFT czy nadtlenków. Mechanizm depolaryzacji nie jest jasny. Wydaje się, że główną rolę odgrywa zahamowanie aktywności kanału potasowego, choć nie można wykluczyć także oddziaływania RFT czy produktów
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego