Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Przegląd Geograficzny
Nr: 1
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1977
do gospodarki indywidualnej z 29,7% do 25,8%.
W grupie województw o najwyższym poziomie usług produkcyjnych dają się wyodrębnić dwa typy obszarów:
- tereny o wysokim odsetku gospodarstw uspołecznionych (województwa: gdańskie, wrocławskie, elbląskie, legnickie),
- województwa o przewadze sektora indywidualnego, odznaczające się wysoką kulturą rolną i intensywną produkcją rolniczą (toruńskie, poznańskie, bydgoskie, leszczyńskie).
Ujmując wartość sprzedaży usług oraz środków do produkcji rolnej (dysponujemy tylko informacjami o zaopatrzeniu gospodarstw indywidualnych) w przekroju województw (por. tab. 4) stwierdzamy, że obszary o wysokim wskaźniku obrotów środkami do produkcji rolnej na jednostkę UR odznaczają się także najwyższym poziomem usług nabywanych przez gospodarstwa indywidualne. Z omawianych danych
do gospodarki indywidualnej z 29,7% do 25,8%.<br>W grupie województw o najwyższym poziomie usług produkcyjnych dają się wyodrębnić dwa typy obszarów:<br>- tereny o wysokim odsetku gospodarstw uspołecznionych (województwa: gdańskie, wrocławskie, elbląskie, legnickie), <br>- województwa o przewadze sektora indywidualnego, odznaczające się wysoką kulturą rolną i intensywną produkcją rolniczą (toruńskie, poznańskie, bydgoskie, leszczyńskie).<br>Ujmując wartość sprzedaży usług oraz środków do produkcji rolnej (dysponujemy tylko informacjami o zaopatrzeniu gospodarstw indywidualnych) w przekroju województw (por. tab. 4) stwierdzamy, że obszary o wysokim wskaźniku obrotów środkami do produkcji rolnej na jednostkę UR odznaczają się także najwyższym poziomem usług nabywanych przez gospodarstwa indywidualne. Z omawianych danych
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego