Typ tekstu: Książka
Autor: Tempczyk Michał
Tytuł: Teoria chaosu a filozofia
Rok: 1998
istnienia obiektów podstawowych i wtórnych odgrywa w nauce ważną rolę. Jednak nie zawsze można w jednoznaczny i jasny sposób powiedzieć, które obiekty badane przez fizykę są podstawowe, a które wtórne i jaki jest związek między tymi klasami. Jeden z problemów bierze się z tego, że w fizyce badamy różne rodzaje bytów, na przykład z jednej strony dobrze wyodrębnione i zlokalizowane obiekty indywidualne różnych typów, z drugiej zaś rozciągłe pola elektromagnetyczne i grawitacyjne. Ponadto w fizyce występują pojęcia czasu i przestrzeni, przez pewne teorie traktowanych jako niezależne składniki świata. Trudno w takim niejednorodnym zbiorze ustalić jakiś ontologiczny porządek. Zagadnienie to było wielokrotnie
istnienia obiektów podstawowych i wtórnych odgrywa w nauce ważną rolę. Jednak nie zawsze można w jednoznaczny i jasny sposób powiedzieć, które obiekty badane przez fizykę są podstawowe, a które wtórne i jaki jest związek między tymi klasami. Jeden z problemów bierze się z tego, że w fizyce badamy różne rodzaje bytów, na przykład z jednej strony dobrze wyodrębnione i zlokalizowane obiekty indywidualne różnych typów, z drugiej zaś rozciągłe pola elektromagnetyczne i grawitacyjne. Ponadto w fizyce występują pojęcia czasu i przestrzeni, przez pewne teorie traktowanych jako niezależne składniki świata. Trudno w takim niejednorodnym zbiorze ustalić jakiś ontologiczny porządek. Zagadnienie to było wielokrotnie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego