Typ tekstu: Książka
Autor: Kowalczyk Paweł
Tytuł: Fizyka cząsteczek
Rok: 2000
jądrowym rozważanym w poprzednim paragrafie. Podstawiając do , otrzymujemy .
W całce po d R pierwszy wyraz d R jest równy zeru dla z powodu ortogonalności oscylacyjnych funkcji falowych. Wynika stąd, że prawdopodobieństwo przejścia oscylacyjnego nie zależy od trwałego momentu dipolowego cząsteczki, chociaż decyduje on o widmie czysto rotacyjnym. Natomiast drugi wyraz całki (nazywany często oscylacyjnym momentem przejścia) ma postać .
Przejście między poziomami oscylacyjnymi v' i v'' jest więc możliwe tylko wtedy, gdy równocześnie w czasie drgania cząsteczki zmienia się jej moment dipolowy oraz całka różni się od zera. Pierwszy warunek wyklucza istnienie widm oscylacyjnych dwuatomowych cząsteczek homojądrowych. Wykazaliśmy już poprzednio, że cząsteczki
jądrowym &lt;gap&gt; rozważanym w poprzednim paragrafie. Podstawiając &lt;gap&gt; do &lt;gap&gt;, otrzymujemy &lt;gap&gt;. <br>W całce po d R pierwszy wyraz &lt;gap&gt; d R jest równy zeru dla &lt;gap&gt; z powodu ortogonalności oscylacyjnych funkcji falowych. Wynika stąd, że prawdopodobieństwo przejścia oscylacyjnego nie zależy od trwałego momentu dipolowego cząsteczki, chociaż decyduje on o widmie czysto rotacyjnym. Natomiast drugi wyraz całki (nazywany często &lt;gap&gt; oscylacyjnym momentem przejścia) ma postać &lt;gap&gt;.<br>Przejście między poziomami oscylacyjnymi v' i v'' jest więc możliwe tylko wtedy, gdy równocześnie w czasie drgania cząsteczki zmienia się jej moment dipolowy oraz całka &lt;gap&gt; różni się od zera. Pierwszy warunek wyklucza istnienie widm oscylacyjnych dwuatomowych cząsteczek homojądrowych. Wykazaliśmy już poprzednio, że cząsteczki
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego