Typ tekstu: Książka
Autor: Ostrowicki Michał
Tytuł: Dzieło sztuki jako system
Rok: 1997
mówić o samoorganizacji systemu
dynamicznego, która umożliwia doskonalenie struktury systemu, w celu
zwiększenia jego właściwości adaptacyjnych. Należy dodać, że w zasadzie
nie możemy do końca jednoznacznie stwierdzić, czy obserwowany zakres
zmian wynika z ograniczeń tkwiących w budowie samego systemu, czy z
ograniczeń, jakie narzuca mu otoczenie.

ROZDZIAŁ 3
Rodzaje systemów (cd.).
Rozróżnienie wynikające z uwzględnienia
kryterium, jakim jest stosunek systemu
do innych systemów (otoczenia)

Teoretycy systemów, uwzględniając kryterium, jakim jest stosunek
systemu do innych systemów, wyróżniają trzy rodzaje systemów: 1)
systemy otwarte, 2) systemy zamknięte (izolowane) i 3) systemy
częściowo izolowane (częściowo zamknięte lub częściowo otwarte).
Systemy otwarte, podobnie jak i
mówić o samoorganizacji systemu<br>dynamicznego, która umożliwia doskonalenie struktury systemu, w celu<br>zwiększenia jego właściwości adaptacyjnych. Należy dodać, że w zasadzie<br>nie możemy do końca jednoznacznie stwierdzić, czy obserwowany zakres<br>zmian wynika z ograniczeń tkwiących w budowie samego systemu, czy z<br>ograniczeń, jakie narzuca mu otoczenie.&lt;/&gt;<br><br>&lt;div&gt;&lt;tit&gt;ROZDZIAŁ 3<br>Rodzaje systemów (cd.).&lt;/&gt;<br>Rozróżnienie wynikające z uwzględnienia<br>kryterium, jakim jest stosunek systemu<br>do innych systemów (otoczenia)<br><br> Teoretycy systemów, uwzględniając kryterium, jakim jest stosunek<br>systemu do innych systemów, wyróżniają trzy rodzaje systemów: 1)<br>systemy otwarte, 2) systemy zamknięte (izolowane) i 3) systemy<br>częściowo izolowane (częściowo zamknięte lub częściowo otwarte).<br>Systemy otwarte, podobnie jak i
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego