Typ tekstu: Książka
Autor: red. Soczyńska Urszula
Tytuł: Hydrologia dynamiczna
Rok: 1997
stosowania skomplikowanej aparatury rejestrującej, potrzeba prowadzenia ciągłych pomiarów elementów meteorologicznych co najmniej na dwóch poziomach oraz duża pracochłonność obliczeń. Metoda była stosowana w Polsce m.in. przez Paszyńskiego (1965, 1972) i Jaworskiego (1972).
Dokładność obliczania parowania lub ewapotranspiracji metodą bilansu cieplnego wynosi według Kuźmina (1966) dla przedziałów dobowych 53, dla dekadowych 22, miesięcznych 13, rocznych 3,4.

3.3. Metoda dyfuzji turbulencyjnej

Metoda dyfuzji turbulencyjnej może znaleźć zastosowanie zarówno przy wyznaczaniu parowania, jak i ewapotranspiracji. Wychodząc z uproszczonej zależności przedstawionej przez Jaworskiego i Radecką (1975), określa się parowanie lub ewapotranspirację na podstawie równania:

Metoda dyfuzji turbulencyjnej wymaga prowadzenia pomiarów niezbędnych do
stosowania skomplikowanej aparatury rejestrującej, potrzeba prowadzenia ciągłych pomiarów elementów meteorologicznych co najmniej na dwóch poziomach oraz duża pracochłonność obliczeń. Metoda była stosowana w Polsce m.in. przez Paszyńskiego (1965, 1972) i Jaworskiego (1972).<br>Dokładność obliczania parowania lub ewapotranspiracji metodą bilansu cieplnego wynosi według Kuźmina (1966) dla przedziałów dobowych 53, dla dekadowych 22, miesięcznych 13, rocznych 3,4.<br><br>&lt;tit1&gt;3.3. Metoda dyfuzji turbulencyjnej&lt;/&gt;<br><br>Metoda dyfuzji turbulencyjnej może znaleźć zastosowanie zarówno przy wyznaczaniu parowania, jak i ewapotranspiracji. Wychodząc z uproszczonej zależności przedstawionej przez Jaworskiego i Radecką (1975), określa się parowanie lub ewapotranspirację na podstawie równania: &lt;gap&gt;<br><br>Metoda dyfuzji turbulencyjnej wymaga prowadzenia pomiarów niezbędnych do
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego