Typ tekstu: Książka
Autor: Zientara Benedykt
Tytuł: Dawna Rosja despotyzm i demokracja
Rok: 1985
r. tworzyły jednolity stan szlachecki. Zniesione zostały resztki różnic między wotczynami (posiadłościami dziedzicznymi) a pomiestjami (beneficjami dworianstwa). Odtąd i jedne, i drugie były dziedziczne, ale niepodzielne: ojciec mógł przekazać majątek jednemu tylko synowi (w wypadku ich braku - córce lub najbliższemu krewnemu), inne dzieci dziedziczyły tylko ruchomości.

Z tym udzielonym szlachcie dobrodziejstwem - które w rzeczywistości było zalegalizowaniem istniejącej już od dawna praktyki dziedziczenia, a wprowadzało do niej tylko ograniczenia przez zakaz podziału - łączyło się jednak podkreślenie służebnych obowiązków szlachty wobec państwa i ich wyraźne określenie, uniemożliwiające uchylanie się od służby. Wprowadzono obowiązek nauczania młodzieży (bez świadectwa ukończenia szkoły nie udzielano zezwolenia na
r. tworzyły jednolity stan szlachecki. Zniesione zostały resztki różnic między wotczynami (posiadłościami dziedzicznymi) a pomiestjami (beneficjami dworianstwa). Odtąd i jedne, i drugie były dziedziczne, ale niepodzielne: ojciec mógł przekazać majątek jednemu tylko synowi (w wypadku ich braku - córce lub najbliższemu krewnemu), inne dzieci dziedziczyły tylko ruchomości. <br><br> Z tym udzielonym szlachcie dobrodziejstwem - które w rzeczywistości było zalegalizowaniem istniejącej już od dawna praktyki dziedziczenia, a wprowadzało do niej tylko ograniczenia przez zakaz podziału - łączyło się jednak podkreślenie służebnych obowiązków szlachty wobec państwa i ich wyraźne określenie, uniemożliwiające uchylanie się od służby. Wprowadzono obowiązek nauczania młodzieży (bez świadectwa ukończenia szkoły nie udzielano zezwolenia na
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego