Typ tekstu: Książka
Autor: red. Gomulicka Barbara
Tytuł: Pisarze polskiego oświecenia
Rok: 1996
jako doskonałe, pozbawione przypadkowości, zamknięcie, a więc w kontekście kolidującym z ową aurą niespełnienia, absurdalnego przerwania kwitnącego życia, umilknięcia wpół słowa…
Reklewski budził szczególnie wiele sentymentu, był bowiem – jak zgodnie twierdzą ci, którzy go znali – uosobieniem dobroci, wrażliwości i męskiej urody.
Choć żył niedługo, doczekał przecież wydania drukiem zbioru swych utworów. Część z nich ukazała się jeszcze raz w osobnym tomie – w 1850 roku. Zdolności poetyckie Reklewskiego podkreślał w ciepłym szkicu o poecie Kazimierz Brodziński, a jednak autor Pień wiejskich popadł w zapomnienie, z którego nie wydobyły go nieliczne wzmianki na łamach czasopism, ani nawet gruntowniejsze prace
jako doskonałe, pozbawione przypadkowości, zamknięcie, a więc w kontekście kolidującym z ową aurą niespełnienia, absurdalnego przerwania kwitnącego życia, umilknięcia wpół słowa&#133;<br> Reklewski budził szczególnie wiele sentymentu, był bowiem &#150; jak zgodnie twierdzą ci, którzy go znali &#150; uosobieniem dobroci, wrażliwości i męskiej urody.<br> Choć żył niedługo, doczekał przecież wydania drukiem zbioru swych utworów. Część z nich ukazała się jeszcze raz w osobnym tomie &#150; w 1850 roku. Zdolności poetyckie Reklewskiego podkreślał w ciepłym szkicu o poecie Kazimierz Brodziński, a jednak autor Pień wiejskich popadł w zapomnienie, z którego nie wydobyły go nieliczne wzmianki na łamach czasopism, ani nawet gruntowniejsze prace
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego