Typ tekstu: Książka
Autor: Dzik Jerzy
Tytuł: Dzieje życia na ziemi
Rok: 2003
systematyki linneuszowskiej. Kiedy Carl Linné stworzył system klasyfikacyjny, który został przyjęty przez wszystkich biologów, kierował się zasadami metodologii naukowej odpowiadającymi jego epoce. Podstawowym zaś
sposobem postępowania we wczesnych etapach rozwoju poszczególnych nauk była
typologizacja - wydzielanie obserwowanych faktów w klasy. Dziś wiemy, że przynajmniej jeśli chodzi o gatunki, koncepcja wyodrębnionej, ziarnistej (dyskretnej) klasy obiektów (osobników) doskonale przystaje do rzeczywistego rozkładu zmienności w przyrodzie.
Gatunki są obiektywnie dyskretnymi jednostkami. Nieco gorzej z wyższymi jednostkami klasyfikacji, ale przypadkowo powstałe luki w rozkładzie zmienności (np. przez wymarcie pośrednich morfologicznie form) pozwalają na stworzenie w miarę naturalnej (odpowiadającej rzeczywistości) systematyki. Nie jest to jedyny przypadek w
systematyki linneuszowskiej. Kiedy Carl Linné stworzył system klasyfikacyjny, który został przyjęty przez wszystkich biologów, kierował się zasadami metodologii naukowej odpowiadającymi jego epoce. Podstawowym zaś <br>sposobem postępowania we wczesnych etapach rozwoju poszczególnych nauk była <br>typologizacja - wydzielanie obserwowanych faktów w klasy. Dziś wiemy, że przynajmniej jeśli chodzi o gatunki, koncepcja wyodrębnionej, ziarnistej (dyskretnej) klasy obiektów (osobników) doskonale przystaje do rzeczywistego rozkładu zmienności w przyrodzie.<br>Gatunki są obiektywnie dyskretnymi jednostkami. Nieco gorzej z wyższymi jednostkami klasyfikacji, ale przypadkowo powstałe luki w rozkładzie zmienności (np. przez wymarcie pośrednich morfologicznie form) pozwalają na stworzenie w miarę naturalnej (odpowiadającej rzeczywistości) systematyki. Nie jest to jedyny przypadek w
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego