Typ tekstu: Książka
Autor: Kieniewicz Stefan
Tytuł: Historia Polski 1795-1918
Rok wydania: 1996
Rok powstania: 1968
za publiczne wyparcie się sprawy niepodległości.
Inną drogę obrał jego kuzyn Adam Sapieha, zbiegły na emigrację z austriackiego więzienia. Jako komisarz rządowy na Francję i Anglię twierdził on, że powstanie trwa, a nawet, że powinno się chwytać śmielszych, bardziej rewolucyjnych metod działania. Nawiązywał zatem stosunki z Mazzinim, Garibaldim, Klapką, projektował dywersje zbrojne od strony Wenecji czy Bałkanów, w ten sposób asekurował się przed sprowokowaniem wybuchu zbrojnego w Galicji, którego mogliby domagać się Włosi czy Węgrzy. Zdezawuował jednak Sapiehę Bronisław Brzeziński, który przejął w swe ręce pieczęcie Rządu Narodowego po aresztowaniu Traugutta. Brzeziński powierzył Kurzynie urząd "pełnomocnika poza granicami zaboru moskiewskiego", co
za publiczne wyparcie się sprawy niepodległości.<br>Inną drogę obrał jego kuzyn Adam Sapieha, zbiegły na emigrację z austriackiego więzienia. Jako komisarz rządowy na Francję i Anglię twierdził on, że powstanie trwa, a nawet, że powinno się chwytać śmielszych, bardziej rewolucyjnych metod działania. Nawiązywał zatem stosunki z Mazzinim, Garibaldim, Klapką, projektował dywersje zbrojne od strony Wenecji czy Bałkanów, w ten sposób asekurował się przed sprowokowaniem wybuchu zbrojnego w Galicji, którego mogliby domagać się Włosi czy Węgrzy. Zdezawuował jednak Sapiehę Bronisław Brzeziński, który przejął w swe ręce pieczęcie Rządu Narodowego po aresztowaniu Traugutta. Brzeziński powierzył Kurzynie urząd "pełnomocnika poza granicami zaboru moskiewskiego", co
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego