Typ tekstu: Książka
Autor: Brzeziński Jerzy
Tytuł: Metodologia badań psychologicznych
Rok: 1996
ogłosił w 1959 r. (Orne, 1959a, 1959b, 1962 - pol. przekł. 1991, 1969, 1970, 1973 - pol. przekł. 1993).

Podstawową myśl koncepcji Orne'a znaleźć można w zdaniach zaczerpniętych z jego najgłośniejszej pracy, która doczekała się wielu przekładów na języki obce (wg pol. wyd. 1991, s. 23): "Na zachowanie osoby biorącej udział w eksperymencie można by spojrzeć niemal tak samo, jak na zachowanie osoby w sytuacji rozwiązywania problemów, to znaczy, iż w pewnym momencie osoba badana spostrzega jako swoje zadanie to, że powinna uzyskać pewność co do prawdziwego celu eksperymentu i tak reagować, aby potwierdzić testowaną hipotezę. Jeśli patrzymy na to w ten właśnie
ogłosił w 1959 r. (Orne, 1959a, 1959b, 1962 - pol. przekł. 1991, 1969, 1970, 1973 - pol. przekł. 1993).<br><br>Podstawową myśl koncepcji Orne'a znaleźć można w zdaniach zaczerpniętych z jego najgłośniejszej pracy, która doczekała się wielu przekładów na języki obce (wg pol. wyd. 1991, s. 23): "Na zachowanie osoby biorącej udział w eksperymencie można by spojrzeć niemal tak samo, jak na zachowanie osoby w sytuacji rozwiązywania problemów, to znaczy, iż w pewnym momencie osoba badana spostrzega jako swoje zadanie to, że powinna uzyskać pewność co do prawdziwego celu eksperymentu i tak reagować, aby potwierdzić testowaną hipotezę. Jeśli patrzymy na to w ten właśnie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego