Typ tekstu: Książka
Autor: Stanisław Dąbek
Tytuł: Twórczość mszalna kompozytorów polskich XX wieku
Rok: 1996
Missa tempore Adventus (1984) integruje formę motywem sekundowym (zob. prz. 183), pojawiającym się w poszczególnych częściach przy użyciu kategorii korespondencji Równocześnie jednak widoczna jest wyraźna tendencja do tworzenia struktur zamkniętych, zestawianych na zasadzie szeregowania , z użyciem licznych powtórzeń tekstowych. Missa in honorem Sancti Vincentii a Paulo (1959) Dziewulskiej charakteryzuje wyważenie elementów formy łańcuchowej , związanej z jednolitym typem ekspresji ­ wyrazu poszczególnych części i odcinków wewnętrznych, z elementami formy szeregowej ­ integrowanej wewnętrznie materiałowo z użyciem kategorii modyfikacji i korespondencji , z tendencją do tworzenia części jako struktur zamkniętych. Łuciuk w Mszy Dziękczynnej (1974) integruje poszczególne części wewnętrznie z użyciem kategorii modyfikacji, zachowując jednocześnie ten
Missa tempore Adventus</> (1984) integruje formę motywem sekundowym (zob. prz. 183), pojawiającym się w poszczególnych częściach przy użyciu kategorii korespondencji <gap> Równocześnie jednak widoczna jest wyraźna tendencja do tworzenia struktur zamkniętych, zestawianych na zasadzie szeregowania <gap>, z użyciem licznych powtórzeń tekstowych. <name type="tit">Missa in honorem Sancti Vincentii a Paulo</> (1959) Dziewulskiej charakteryzuje wyważenie elementów formy łańcuchowej <gap>, związanej z jednolitym typem ekspresji ­ wyrazu poszczególnych części i odcinków wewnętrznych, z elementami formy szeregowej <gap> ­ integrowanej wewnętrznie materiałowo z użyciem kategorii modyfikacji <gap> i korespondencji <gap>, z tendencją do tworzenia części jako struktur zamkniętych. Łuciuk w <name type="tit">Mszy Dziękczynnej</> (1974) integruje poszczególne części wewnętrznie z użyciem kategorii modyfikacji, zachowując jednocześnie ten
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego