Typ tekstu: Książka
Autor: Szymański Wojciech
Tytuł: Chemia jądrowa. Zarys problematyki przemian jądrowych
Rok: 1996
i hiperony. W tej klasyfikacji po stronie cząstek lekkich znajduje się jeszcze kwant promieniowania elektromagnetycznego - foton, a między leptonami i barionami mieszczą się mezony: lekkie - piony ((...)) i ciężkie - kaony (K).
Masy cząstek podaje się często w jednostkach energii; w szczególności dla nowo odkrywanych cząstek, do których utworzenia potrzebne są wielkie energie, masy określa się w gigaelektronowoltach (GeV).
Liczba barionowa charakteryzuje cząstki w ten sposób, że dla wszystkich barionów ma wartość +1, dla antybarionów -1, a dla wszystkich cząstek lżejszych od nukleonu - wartość 0. Liczba barionowa układu złożonego jest równa sumie liczb barionowych jego składników. Generalnie obowiązuje zasada zachowania liczby barionowej dla
i hiperony. W tej klasyfikacji po stronie cząstek lekkich znajduje się jeszcze kwant promieniowania elektromagnetycznego - foton, a między leptonami i barionami mieszczą się mezony: lekkie - piony ((...)) i ciężkie - kaony (K).<br> Masy cząstek podaje się często w jednostkach energii; w szczególności dla nowo odkrywanych cząstek, do których utworzenia potrzebne są wielkie energie, masy określa się w gigaelektronowoltach (GeV).<br> Liczba barionowa charakteryzuje cząstki w ten sposób, że dla wszystkich barionów ma wartość +1, dla antybarionów -1, a dla wszystkich cząstek lżejszych od nukleonu - wartość 0. Liczba barionowa układu złożonego jest równa sumie liczb barionowych jego składników. Generalnie obowiązuje zasada zachowania liczby barionowej dla
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego