Typ tekstu: Książka
Autor: Brzeziński Jerzy
Tytuł: Metodologia badań psychologicznych
Rok: 1996
ale na skutek zrządzenia losu. Wady tej metody - przede wszystkim brak możliwości kontrolowania zmiennej eksperymentalnej! - zostały wyczerpująco opisane w literaturze metodologicznej (por. Meehl, 1970; Kerlinger, 1986). Podobnie ustala się charakterystykę tzw. osobowości przedchorobowej (ang. premorbid personality) w badaniach psychosomatycznych, np. w badaniu pacjentów po przeżytym zawale serca. Zgodnie z procedurą ex post facto zostały przeprowadzone znane badania Adorno i innych (1969) nad osobowością autorytarną czy badania Bandury i Waltersa (1968) nad agresywnym zachowaniem się uczniów.

Drugie podejście zakłada "wykorzystywanie" w badaniach stresowych "specjalnych" grup ludzi, świadomie godzących się na udział w eksperymentach, które mogą wywołać u nich ból fizyczny, stan deprywacji potrzeb
ale na skutek zrządzenia losu. Wady tej metody - przede wszystkim brak możliwości kontrolowania zmiennej eksperymentalnej! - zostały wyczerpująco opisane w literaturze metodologicznej (por. Meehl, 1970; Kerlinger, 1986). Podobnie ustala się charakterystykę tzw. osobowości przedchorobowej (ang. premorbid personality) w badaniach psychosomatycznych, np. w badaniu pacjentów po przeżytym zawale serca. Zgodnie z procedurą ex post facto zostały przeprowadzone znane badania Adorno i innych (1969) nad osobowością autorytarną czy badania Bandury i Waltersa (1968) nad agresywnym zachowaniem się uczniów.<br><br>Drugie podejście zakłada "wykorzystywanie" w badaniach stresowych "specjalnych" grup ludzi, świadomie godzących się na udział w eksperymentach, które mogą wywołać u nich ból fizyczny, stan deprywacji potrzeb
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego