Typ tekstu: Książka
Autor: Choiński Adam
Tytuł: Jeziora kuli ziemskiej
Rok: 2000
tj. fosforu i azotu (Kajak 1995). Są to jeziora:
a - oligotroficzne, zazwyczaj głębokie, z wąską strefą przybrzeżną, na ogół objętość epilimnionu jest mniejsza od objętości hipolimnionu, azotany i fosforany występują w małych ilościach;
b - eutroficzne, zazwyczaj płytkie, o szerokiej, dobrze rozwiniętej strefie przybrzeżnej, najczęściej objętość epilimnionu jest większa od objętości hipolimnionu, a fosforany i azotany występują w średniej lub dużej ilości;
c - hipertroficzne, cechujące się nadzwyczaj dużą zawartością biogenów;
d - ultraoligotroficzne, o wodach skrajnie jałowych;
e - mezotroficzne, pośrednie między oligotroficznymi i eutroficznymi;
-- jeziora o wykształceniu jednostronnym (dysharmonijne), w których wpływ jednego z czynników środowiska jest decydujący. Wśród tej grupy można wyodrębnić
tj. fosforu i azotu (Kajak 1995). Są to jeziora:<br>a - oligotroficzne, zazwyczaj głębokie, z wąską strefą przybrzeżną, na ogół objętość epilimnionu jest mniejsza od objętości hipolimnionu, azotany i fosforany występują w małych ilościach;<br>b - eutroficzne, zazwyczaj płytkie, o szerokiej, dobrze rozwiniętej strefie przybrzeżnej, najczęściej objętość epilimnionu jest większa od objętości hipolimnionu, a fosforany i azotany występują w średniej lub dużej ilości;<br>c - hipertroficzne, cechujące się nadzwyczaj dużą zawartością biogenów;<br>d - ultraoligotroficzne, o wodach skrajnie jałowych;<br>e - mezotroficzne, pośrednie między oligotroficznymi i eutroficznymi;<br>-- jeziora o wykształceniu jednostronnym (dysharmonijne), w których wpływ jednego z czynników środowiska jest decydujący. Wśród tej grupy można wyodrębnić
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego