Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Praca i Zabezpieczenie Społeczne
Nr: 3
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1981
swą treść - przepisem szczególnym, gdyż rozstrzyga kwestię daty uzyskiwania prawa do urlopu, pierwszego lub drugiego i dalszych, tylko w sytuacjach, gdy przerwa w zatrudnieniu trwa dłużej niż 3 miesiące lub gdy stosunek pracy został rozwiązany przez pracownika za wypowiedzeniem.
Z omawianego stosunku tych dwóch przepisów wynika funkcja art. 156 § 1 k. p. regulowania nie utraty prawa do urlopu, ale - jego uzyskiwania.
Wywód J. Logi, że stanowisko reprezentowane w uchwale Sądu Najwyższego pozostaje w sprzeczności z ust. 4 preambuły do kodeksu pracy głoszącym rozszerzenie przez kodeks uprawnień pracowniczych, nie jest przekonywujący, gdyż intencja ustawodawcy wymaga jeszcze wcielenia jej w życie w postaci konkretnie
swą treść - przepisem szczególnym, gdyż rozstrzyga kwestię daty uzyskiwania prawa do urlopu, pierwszego lub drugiego i dalszych, tylko w sytuacjach, gdy przerwa w zatrudnieniu trwa dłużej niż 3 miesiące lub gdy stosunek pracy został rozwiązany przez pracownika za wypowiedzeniem. <br> Z omawianego stosunku tych dwóch przepisów wynika funkcja art. 156 § 1 k. p. regulowania nie utraty prawa do urlopu, ale - jego uzyskiwania. <br> Wywód J. Logi, że stanowisko reprezentowane w uchwale Sądu Najwyższego pozostaje w sprzeczności z ust. 4 preambuły do kodeksu pracy głoszącym rozszerzenie przez kodeks uprawnień pracowniczych, nie jest przekonywujący, gdyż intencja ustawodawcy wymaga jeszcze wcielenia jej w życie w postaci konkretnie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego