Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Praca i Zabezpieczenie Społeczne
Nr: 3
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1981
za czas zwolnienia od pracy do udziału w bezpośredniej ochronie przed powodzią. Jeżeli natomiast pracownik w związku z powodzią nie mógł być obecny w pracy, lecz nie korzystał z ww. zwolnienia z pracy, jego nieobecność w pracy jest usprawiedliwiona, lecz nie zachowuje w takiej sytuacji prawa do wynagrodzenia (art. 80 k. p.
(A. M. ). .

Przegląd wydawnictw
Janina Kruszewska, dyscyplina pracy i zwolnienia od pracy, przepisy i komentarz, wyd. ii, Warszawa 1980 wydawnictwo prawnicze, ss. 249.
Omawiane opracowanie, mające charakter komentarza, składa się z uwag wstępnych, czterech podstawowych części oraz wykazu aktów prawnych.
Część I książki, zatytułowana Przedmiot i zakres opracowania ma charakter
za czas zwolnienia od pracy do udziału w bezpośredniej ochronie przed powodzią. Jeżeli natomiast pracownik w związku z powodzią nie mógł być obecny w pracy, lecz nie korzystał z ww. zwolnienia z pracy, jego nieobecność w pracy jest usprawiedliwiona, lecz nie zachowuje w takiej sytuacji prawa do wynagrodzenia (art. 80 k. p. <br>(&lt;au&gt;A. M.&lt;/au&gt; ). &lt;page nr=53&gt;&lt;/div&gt;. <br><br>&lt;div&gt;&lt;tit&gt;Przegląd wydawnictw&lt;/tit&gt;<br>&lt;tit1&gt;Janina Kruszewska, dyscyplina pracy i zwolnienia od pracy, przepisy i komentarz, wyd. ii, Warszawa 1980 wydawnictwo prawnicze, ss. 249.&lt;/tit1&gt; <br> &lt;intro&gt;Omawiane opracowanie, mające charakter komentarza, składa się z uwag wstępnych, czterech podstawowych części oraz wykazu aktów prawnych.&lt;/intro&gt; <br> Część I książki, zatytułowana &lt;hi rend="italic"&gt;Przedmiot i zakres opracowania&lt;/hi&gt; ma charakter
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego