Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Praca i Zabezpieczenie Społeczne
Nr: 3
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1981
nie związanej z zakończeniem stosunku pracy nie stosuje się art. 98 i 99 k. p. , choć - moim zdaniem -celowe byłoby opracowywanie tego rodzaju opinii z uwzględnieniem treści art. 98 § 2-4 k. p. , ponieważ zawierałaby ona wówczas w miarę pełną ocenę pracownika i wyników jego pracy.
Omawiając treść art. 101 k. p. , który stanowił, że pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy nie może podejmować dodatkowego zatrudnienia bez zgody zakładu pracy, jeżeli przepis szczególny stanowi inaczej, Autorka wyraża następujący pogląd: "Pracownik taki może zatrudnić się dodatkowo w innym zakładzie pracy tylko za zgodą macierzystego zakładu pracy, jeżeli to dodatkowe zatrudnienie pokrywa się
nie związanej z zakończeniem stosunku pracy nie stosuje się art. 98 i 99 k. p. , choć - moim zdaniem -celowe byłoby opracowywanie tego rodzaju opinii z uwzględnieniem treści art. 98 § 2-4 k. p. , ponieważ zawierałaby ona wówczas w miarę pełną ocenę pracownika i wyników jego pracy. <br> Omawiając treść art. 101 k. p. , który stanowił, że pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy nie może podejmować dodatkowego zatrudnienia bez zgody zakładu pracy, jeżeli przepis szczególny stanowi inaczej, Autorka wyraża następujący pogląd: "Pracownik taki może zatrudnić się dodatkowo w innym zakładzie pracy tylko za zgodą macierzystego zakładu pracy, jeżeli to dodatkowe zatrudnienie pokrywa się
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego