Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Kultura
Nr: 5(500)
Miejsce wydania: Paryż
Rok: 1989
ó: Litwie dowodnie wskazują na ich romantyczny rodowód. Teodor Narbutt ogłasza w roku 1820 Krótki rys pierwiastków narodu litewskiego z różnych dawnych autorów zebrany. W 1835-1841 ukazują się w Wilnie jego dwutomowe Dzieje starożytne narodu litewskiego, następnie, w 1846, Pomniki do dziejów litewskich, w 1847 Dzieje narodu litewskiego w krótkości zebrane, wreszcie w 1856 Pomniejsze pisma historyczne, szczególnie do historii Litwy odnoszące się. Józef Ignacy Kraszewski dedykuje Litwie i Żmudzi swoje Anafielas. Pieśni z podań Litwy, drukowane w Wilnie 1840, 1843, 1845, po czym w swoim wileńskim piśmie Atheneum ogłasza w 1844 Dainos, wreszcie drukuje w Warszawie swoje dwutomowe dzieło
ó: Litwie dowodnie wskazują na ich romantyczny rodowód. Teodor Narbutt ogłasza w roku 1820 Krótki rys pierwiastków narodu litewskiego z różnych dawnych autorów zebrany. W 1835-1841 ukazują się w Wilnie jego dwutomowe Dzieje starożytne narodu litewskiego, następnie, w 1846, Pomniki do dziejów litewskich, w 1847 Dzieje narodu litewskiego w krótkości zebrane, wreszcie w 1856 Pomniejsze pisma historyczne, szczególnie do historii Litwy odnoszące się. Józef Ignacy Kraszewski dedykuje Litwie i Żmudzi swoje Anafielas. Pieśni z podań Litwy, drukowane w Wilnie 1840, 1843, 1845, po czym w swoim wileńskim piśmie Atheneum ogłasza w 1844 Dainos, wreszcie drukuje w Warszawie swoje dwutomowe dzieło
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego