Typ tekstu: Książka
Autor: Szaniawski Klemens
Tytuł: O nauce, rozumowaniu i wartościach
Rok: 1994
mamy na myśli konstruując je. To zaś jest zasadniczo sprawą opinii: rygorystyczny dowód adekwatności nie daje się tu przeprowadzić. Następna pożądana właśność, przypuszczalnie nie aż tak niezbędna jak poprzednia, dotyczy założeń modelu. Powinny one być realistyczne, to znaczy zbliżone do rzeczywistego przebiegu zachowań będących przedmiotem rozważania. Jeśli nie są, nie ma żadnego sposobu stwierdzenia, czy zachowanie jest w sensie postulowanym przez model racjonalne, czy też nie.
Rozważane przez nas modele formalne próbowały uchwycić tylko jedno znaczenie racjonalności zachowania. Inne, prawdopodobnie bardziej powszechne, odnosi się do solidności przekonań, na których zachowanie się opiera. W tym sensie irracjonalne są przekonania podejmowane bez wystarczających
mamy na myśli konstruując je. To zaś jest zasadniczo sprawą opinii: rygorystyczny dowód adekwatności nie daje się tu przeprowadzić. Następna pożądana właśność, przypuszczalnie nie aż tak niezbędna jak poprzednia, dotyczy założeń modelu. Powinny one być realistyczne, to znaczy zbliżone do rzeczywistego przebiegu zachowań będących przedmiotem rozważania. Jeśli nie są, nie ma żadnego sposobu stwierdzenia, czy zachowanie jest w sensie postulowanym przez model racjonalne, czy też nie.<br> Rozważane przez nas modele formalne próbowały uchwycić tylko jedno znaczenie racjonalności zachowania. Inne, prawdopodobnie bardziej powszechne, odnosi się do solidności przekonań, na których zachowanie się opiera. W tym sensie irracjonalne są przekonania podejmowane bez wystarczających
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego