Typ tekstu: Książka
Autor: Bartkiewicz Bronisław
Tytuł: Oczyszczanie ścieków przemysłowych
Rok: 2002
przerabiała tygodniowo 7100 tuczników. Zmiana przepisów o jakości ścieków wprowadzona w tym stanie w roku 1998 wymusiła na zakładach zwiększenie skuteczności oczyszczania. Wprowadzono oczyszczanie ścieków w 7 lagunach sedymentacyjnych i rozprowadzanie ich instalacją podziemną na użytki rolne 12 prywatnych farmerów. Pojemność największej laguny wynosiła ok. 72000 m3, a łączna pojemność magazynowa ok. 1,4mln m3. Laguny pracowały w układzie szeregowym. W pierwszych czterech lagunach panowały zazwyczaj warunki beztlenowe, stopniowo w kolejnych pojawiał się rozpuszczony tlen. Ścieki magazynowano w lagunach przez 8 miesięcy w roku; rolnicze wykorzystanie odbywało się tylko przez 4 miesiące.
Ściekami nawożono 700 ha użytków rolnych [69].
W warunkach
przerabiała tygodniowo 7100 tuczników. Zmiana przepisów o jakości ścieków wprowadzona w tym stanie w roku 1998 wymusiła na zakładach zwiększenie skuteczności oczyszczania. Wprowadzono oczyszczanie ścieków w 7 lagunach sedymentacyjnych i rozprowadzanie ich instalacją podziemną na użytki rolne 12 prywatnych farmerów. Pojemność największej laguny wynosiła ok. 72000 m&lt;hi rend="upper"&gt;3&lt;/&gt;, a łączna pojemność magazynowa ok. 1,4mln m&lt;hi rend="upper"&gt;3&lt;/&gt;. Laguny pracowały w układzie szeregowym. W pierwszych czterech lagunach panowały zazwyczaj warunki beztlenowe, stopniowo w kolejnych pojawiał się rozpuszczony tlen. Ścieki magazynowano w lagunach przez 8 miesięcy w roku; rolnicze wykorzystanie odbywało się tylko przez 4 miesiące.<br>Ściekami nawożono 700 ha użytków rolnych [69].<br>W warunkach
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego