Typ tekstu: Książka
Autor: Przewłocki Stefan
Tytuł: Geodezja dla inżynierii środowiska
Rok wydania: 1998
Rok powstania: 1997
87 pochylenie terenu nie wpływa na wyznaczenie (sytuacyjne) przebiegu przewodu. Od kąta nachylenia terenu zależy błąd pomiaru głębokości. Wyznaczając głębokość ułożenia przewodu, dwóch jego stron, otrzymamy
1) w punkcie B


2) w punkcie C


Wartości poprawek a i b można obliczyć ze wzorów


Wartość poprawki b w zależności od kąta nachylenia terenu przedstawia tablica 2.6.
Tablica 2.6


Przy pomiarze sytuacyjnym oś anteny odbiornika powinna zajmować położenie pionowe, natomiast przy pomiarze głębokości powinna być nachylona do poziomu pod kątem 45&730;.
Odchylenie od pionu w pomiarze sytuacyjnym
Zakładając, że teren jest płaski, a oś anteny odbiornika wychylona jest pod kątem od
87 pochylenie terenu nie wpływa na wyznaczenie (sytuacyjne) przebiegu przewodu. Od kąta nachylenia terenu zależy błąd pomiaru głębokości. Wyznaczając głębokość ułożenia przewodu, dwóch jego stron, otrzymamy<br>1) w punkcie &lt;HI rend="italic"&gt;B&lt;/HI&gt;<br>&lt;gap&gt;<br><br>2) w punkcie &lt;HI rend="italic"&gt;C&lt;/HI&gt;<br>&lt;gap&gt;<br><br>Wartości poprawek &lt;HI rend="italic"&gt;a&lt;/HI&gt; i &lt;HI rend="italic"&gt;b&lt;/HI&gt; można obliczyć ze wzorów<br>&lt;gap&gt;<br><br>Wartość poprawki &lt;HI rend="italic"&gt;b&lt;/HI&gt; w zależności od kąta nachylenia terenu przedstawia tablica 2.6.<br>Tablica 2.6<br>&lt;gap&gt;<br><br>Przy pomiarze sytuacyjnym oś anteny odbiornika powinna zajmować położenie pionowe, natomiast przy pomiarze głębokości powinna być nachylona do poziomu pod kątem 45&730;.<br>&lt;tit&gt;Odchylenie od pionu w pomiarze sytuacyjnym&lt;/&gt;<br>Zakładając, że teren jest płaski, a oś anteny odbiornika wychylona jest pod kątem &lt;gap&gt; od
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego