Typ tekstu: Książka
Autor: Jania Jacek
Tytuł: Glacjologia
Rok: 1993
rys. 4.9). Na południowym Spitsbergenie stwierdzono przyrost akumulacji wraz z wysokością o 11 g/cm na 100 m (Migała i in., 1988), 13 g/cm (Pulina – informacja ustna). Na poszczególnych lodowcach warunki lokalne modyfikują tę zależność.
Ważnymi lokalnymi czynnikami gromadzenia śniegu są: charakter rzeźby terenu (w tym kąt nachylenia powierzchni lodowca i otaczających stoków), ekspozycja lodowca i kierunek przeważających wiatrów w okresie akumulacji. Na stromiznach pokrywa śnieżna jest cieńsza lub nie utrzymuje się wcale. Powoduje to dodatkowe zasilanie obszarów leżących poniżej. A.B. Bażew i in. (1989) badali w latach 1983 - 1987 rozkład zimowo-wiosennej pokrywy śnieżnej w Kaukazie
rys. 4.9). Na południowym Spitsbergenie stwierdzono przyrost akumulacji wraz z wysokością o 11 g/cm na 100 m (Migała i in., 1988), 13 g/cm (Pulina &#150; informacja ustna). Na poszczególnych lodowcach warunki lokalne modyfikują tę zależność.<br> Ważnymi lokalnymi czynnikami gromadzenia śniegu są: charakter rzeźby terenu (w tym kąt nachylenia powierzchni lodowca i otaczających stoków), ekspozycja lodowca i kierunek przeważających wiatrów w okresie akumulacji. Na stromiznach pokrywa śnieżna jest cieńsza lub nie utrzymuje się wcale. Powoduje to dodatkowe zasilanie obszarów leżących poniżej. A.B. Bażew i in. (1989) badali w latach 1983 - 1987 rozkład zimowo-wiosennej pokrywy śnieżnej w Kaukazie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego