Typ tekstu: Książka
Autor: Zielińska Teresa
Tytuł: Maszyny kroczące
Rok: 2003
każdego podanego przez BRAIN punktu trasy. Czujniki zbliżeniowe dostarczają dane bezpośrednio do procesu LEG i na jego żądanie. Maszyna pod nadzorem LEG dąży do kolejnego punktu trasy, omijając przeszkody w ramach zdefiniowanej szerokości ścieżki. Proces LEG generuje trajektorię ruchu korpusu oraz chody w zależności od tej trajektorii i warunków terenu (nachylenie, zmienność nachylenia terenu monitorowana
przez inklinometry). Identyfikator, wybranego przez LEG chodu, przesyłany jest
do procesu DRIVER, który współpracuje bezpośrednio z poziomem wykonawczym systemu sterującego. Monitoruje on stan systemu wykonawczego, a po wykonaniu jednego kwantu chodu (jednej sekwencji ruchów nóg typowej dla danego chodu) czeka na kolejne wytyczne procesu LEG. Procesy
każdego podanego przez BRAIN punktu trasy. Czujniki zbliżeniowe dostarczają dane bezpośrednio do procesu LEG i na jego żądanie. Maszyna pod nadzorem LEG dąży do kolejnego punktu trasy, omijając przeszkody w ramach zdefiniowanej szerokości ścieżki. Proces LEG generuje trajektorię ruchu korpusu oraz chody w zależności od tej trajektorii i warunków terenu (nachylenie, zmienność nachylenia terenu monitorowana <br>przez inklinometry). Identyfikator, wybranego przez LEG chodu, przesyłany jest <br>do procesu DRIVER, który współpracuje bezpośrednio z poziomem wykonawczym systemu sterującego. Monitoruje on stan systemu wykonawczego, a po wykonaniu jednego kwantu chodu (jednej sekwencji ruchów nóg typowej dla danego chodu) czeka na kolejne wytyczne procesu LEG. Procesy
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego