Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Praca i Zabezpieczenie Społeczne
Nr: 3
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1981
każdej z tych dziedzin Założenia proponują konkretne rozwiązania bądź wskazują kierunek dalszych prac. I tak:
Proponuje się ustalenie normatywnej relacji płac uznając, że proporcje płac najniższych, średnich i najwyższych mają ważne społeczne znaczenie. Sugeruje się skierowanie pod społeczny osąd proporcji 0,5 : 1 do 3,5 (wynagrodzenie najniższe powinno stanowić nie mniej niż połowę płacy płacy średniej, zaś najwyższe nie więcej niż 3 i półkrotność płacy średniej ). Niezbędne jest również podjęcie prac nad uregulowaniem właściwych ( w różnych przekrojach ) relacji płac.
Zapowiada się wprowadzenie systemu rekompensaty płac i świadczeń społecznych, zapewniającego ochronę dochodów realnych i osiągniętego standartu życia rodzin, zwłaszcza niżej i średnio sytuowanych
każdej z tych dziedzin Założenia proponują konkretne rozwiązania bądź wskazują kierunek dalszych prac. I tak:<br> Proponuje się ustalenie normatywnej relacji płac uznając, że proporcje płac najniższych, średnich i najwyższych mają ważne społeczne znaczenie. Sugeruje się skierowanie pod społeczny osąd proporcji 0,5 : 1 do 3,5 (wynagrodzenie najniższe powinno stanowić nie mniej niż połowę płacy płacy średniej, zaś najwyższe nie więcej niż 3 i półkrotność płacy średniej ). Niezbędne jest również podjęcie prac nad uregulowaniem właściwych ( w różnych przekrojach ) relacji płac. <br> Zapowiada się wprowadzenie systemu rekompensaty płac i świadczeń społecznych, zapewniającego ochronę dochodów realnych i osiągniętego &lt;orig&gt;standartu&lt;/orig&gt; życia rodzin, zwłaszcza niżej i średnio sytuowanych
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego