Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Polityka
Nr: 23
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 2000
Z dniem 6 kwietnia 2000 r., czyli dniem wejścia w życie ustawy Karta Nauczyciela powinny zakończyć działalność komisje do spraw stopni specjalizacji zawodowej, a wszystkie procedury, dotyczące przyznawania stopni specjalizacji zawodowej powinny zostać zamknięte" - pisze pani minister.
Nauczyciele, którym wyznaczono terminy egzaminów na kolejne dni, dowiedzieli się, że to już nieaktualne. Ci, którzy zdali egzaminy po 6 kwietnia, mają nieważne zaświadczenia o uzyskaniu specjalizacji albo nie dostaną ich w ogóle. Przedstawiciele WOM-ów tłumaczą zainteresowanym, że prowadzili procedurę przyznawania stopni, ponieważ MEN milczał, a oni uważali, że data wejścia w życie nowych przepisów oznacza koniec przyjmowania nowych wniosków o specjalizację, a
Z dniem 6 kwietnia 2000 r., czyli dniem wejścia w życie ustawy Karta Nauczyciela &lt;gap&gt; powinny zakończyć działalność komisje do spraw stopni specjalizacji zawodowej, a wszystkie procedury, dotyczące przyznawania stopni specjalizacji zawodowej powinny zostać zamknięte" - pisze pani minister.<br>Nauczyciele, którym wyznaczono terminy egzaminów na kolejne dni, dowiedzieli się, że to już nieaktualne. Ci, którzy zdali egzaminy po 6 kwietnia, mają nieważne zaświadczenia o uzyskaniu specjalizacji albo nie dostaną ich w ogóle. Przedstawiciele WOM-ów tłumaczą zainteresowanym, że prowadzili procedurę przyznawania stopni, ponieważ MEN milczał, a oni uważali, że data wejścia w życie nowych przepisów oznacza koniec przyjmowania nowych wniosków o specjalizację, a
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego