Typ tekstu: Książka
Autor: Skrzypczak Ewa, Szafliński Zygmunt
Tytuł: Wstęp do fizyki jądra
Rok: 1994
T1/2 w zależności od E układają się w skali podwójnie logarytmicznej na kilku prostych, w przybliżeniu równoległych. Stwierdzono ponadto, że energie cząstek zmieniają się w niewielkim zakresie, od kilku do ok. dziesięciu MeV, natomiast czasy życia mieszczą się w ogromnym przedziale od ok. 106s do 1017s.
Uwaga:
Jeżeli dany nuklid może emitować w rozpadzie kilka linii (jak to się zdarza w przeważającej liczbie przypadków), to można rozważać czas życia ze względu na emisję cząstki o określonej energii; stała zaniku, jako miara prawdopodobieństwa rozpadu, jest sumą stałych zaniku ze względu na emisję cząstek o określonej energii:

Odpowiednie wartości , nazywamy cząstkowymi (parcjalnymi
T1/2 w zależności od E układają się w skali podwójnie logarytmicznej na kilku prostych, w przybliżeniu równoległych. Stwierdzono ponadto, że energie cząstek zmieniają się w niewielkim zakresie, od kilku do ok. dziesięciu MeV, natomiast czasy życia mieszczą się w ogromnym przedziale od ok. 106s do 1017s. <br>Uwaga: <br>Jeżeli dany nuklid może emitować w rozpadzie kilka linii (jak to się zdarza w przeważającej liczbie przypadków), to można rozważać czas życia ze względu na emisję cząstki o określonej energii; stała zaniku, jako miara prawdopodobieństwa rozpadu, jest sumą stałych zaniku ze względu na emisję cząstek o określonej energii: <br>&lt;gap&gt; <br>Odpowiednie wartości , nazywamy cząstkowymi (parcjalnymi
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego