Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Studia Socjologiczne
Nr: 4
Miejsce wydania: Wrocław
Rok: 1976
kategoria społeczno-kulturowa (zajęcia czasu wolnego, sposoby zagospodarowania czasu wolnego, funkcje czasu wolnego itp.) oraz jako zmienna wchodząca w skład repertuaru czynników współokreślających aktywność kulturalną jednostek i grup. Problematyce czasu wolnego w pierwszym znaczeniu poświęcona jest bogata literatura, ale zagadnienia te wykraczają w zasadzie poza przyjęty nurt rozważań. natomiast sformułowania o czasie wolnym w drugim znaczeniu pozostają w związku z przyjmowaną w poszczególnych badaniach koncepcją i definicją kultury. W przypadku antropologicznej koncepcji kultury - czas wolny staje się czynnikiem drugorzędnym; w przypadku np. kultury symbolicznej jego rola - przynajmniej w odniesieniu do niektórych badanych zbiorowości i niektórych form uczestnictwa - nabiera istotnego znaczenia. Będąc zmienną
kategoria społeczno-kulturowa (zajęcia czasu wolnego, sposoby zagospodarowania czasu wolnego, funkcje czasu wolnego itp.) oraz jako zmienna wchodząca w skład repertuaru czynników współokreślających aktywność kulturalną jednostek i grup. Problematyce czasu wolnego w pierwszym znaczeniu poświęcona jest bogata literatura, ale zagadnienia te wykraczają w zasadzie poza przyjęty nurt rozważań. natomiast sformułowania o czasie wolnym w drugim znaczeniu pozostają w związku z przyjmowaną w poszczególnych badaniach koncepcją i definicją kultury. <page nr=32> W przypadku antropologicznej koncepcji kultury - czas wolny staje się czynnikiem drugorzędnym; w przypadku np. kultury symbolicznej jego rola - przynajmniej w odniesieniu do niektórych badanych zbiorowości i niektórych form uczestnictwa - nabiera istotnego znaczenia. Będąc zmienną
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego