Typ tekstu: Książka
Autor: Tischner Józef
Tytuł: Świat ludzkiej nadziei. Wybór szkiców filozoficznych 1966-1975
Rok wydania: 1994
Lata powstania: 1966-1975
się sprecyzować, zwłaszcza w części dotyczącej zagadnienia wartości osoby Chrystusa, na podstawie omawianych prac neoheglistów, Renana czy ogólnej chrystologii katolickiej, wcale nie stanowi jednolitego pod względem swej treści systemu. Krzyżuje się zresztą w sposób charakterystyczny i w wielu punktach z ogólną aksjologią XIX i XX wieku.
Neohegliści mniemali, że "wartość obiektywnej zawartości treściowej" idei Chrystusa nie zmienia się, niezależnie od tego, czy w rzeczywistości istnieje, czy nie istnieje jej desygnat - żywy Chrystus. Samo istnienie wartości nie jest wartością. Pod tym względem znajdowali sojuszników w osobach niektórych XIX-wiecznych teoretyków wartości. Tak np. Lotze twierdził, że pytanie o istnienie lub nieistnienie wartości
się sprecyzować, zwłaszcza w części dotyczącej zagadnienia wartości osoby Chrystusa, na podstawie omawianych prac neoheglistów, Renana czy ogólnej chrystologii katolickiej, wcale nie stanowi jednolitego pod względem swej treści systemu. Krzyżuje się zresztą w sposób charakterystyczny i w wielu punktach z ogólną aksjologią XIX i XX wieku.<br>Neohegliści mniemali, że "wartość obiektywnej zawartości treściowej" idei Chrystusa nie zmienia się, niezależnie od tego, czy w rzeczywistości istnieje, czy nie istnieje jej desygnat - żywy Chrystus. Samo istnienie wartości nie jest wartością. Pod tym względem znajdowali sojuszników w osobach niektórych XIX-wiecznych teoretyków wartości. Tak np. Lotze twierdził, że pytanie o istnienie lub nieistnienie wartości
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego