Typ tekstu: Książka
Autor: Karol Modzelewski
Tytuł: Barbarzyńska Europa
Rok: 2004
a 1/3 należała do pozostałych krewnych (ad propinquos eius proximos). Jeśli ofiarą zabójstwa padł lit, to - zgodnie z tytułem XV, paragraf 3 Prawa Fryzów - 2/3 wergeldu otrzymywał pan, a 1/3 krewni zabitego (propinqui occisi). Kiedy chodziła o wróżdę i podział okupu, pan lita występował jako najbliższy krewny, odpowiednik spadkobiercy w rodzinie człowieka wolnego. Nie sposób - rzecz jasna - obsadzić pana w roli synowskiej. Przeciwnie - to przecież pan decydował o zamążpójściu córek swojego lita. Władzę pańską nad litem pojmowano w kategoriach podobnych do ojcowskiego mundu nad nieletnim synem. Dlatego do pana należały 2/3 wergeldu i wiodąca rola we wróżdzie
a 1/3 należała do pozostałych krewnych (ad propinquos eius proximos). Jeśli ofiarą zabójstwa padł lit, to - zgodnie z tytułem XV, paragraf 3 Prawa Fryzów - 2/3 wergeldu otrzymywał pan, a 1/3 krewni zabitego (propinqui occisi). Kiedy chodziła o wróżdę i podział okupu, pan lita występował jako najbliższy krewny, odpowiednik spadkobiercy w rodzinie człowieka wolnego. Nie sposób - rzecz jasna - obsadzić pana w roli synowskiej. Przeciwnie - to przecież pan decydował o zamążpójściu córek swojego lita. Władzę pańską nad litem pojmowano w kategoriach podobnych do ojcowskiego mundu nad nieletnim synem. Dlatego do pana należały 2/3 wergeldu i wiodąca rola we wróżdzie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego