Typ tekstu: Książka
Autor: Jania Jacek
Tytuł: Glacjologia
Rok: 1993
fot. 4, 5). Zdecydowanie najwięcej gór świata, w których występują lodowce należy do tego typu zlodowacenia, ale ogólna powierzchnia lodowców jest w nich mała w porównaniu z innymi typami. Gdy lodowce wypływając z gór na równinę przedgórską łączą się ze sobą, może powstać lodowiec przedgórski albo piedmontowy, który jest lądowym odpowiednikiem lodowca szelfowego. Największym lodowcem przedgórskim jest Malaspina na Alasce (fot. 6).
Rodzaj zlodowacenia określa tylko w przybliżeniu morfologię lodowców występujących na danym terenie, stąd typologie odnoszące się do poszczególnych lodowców różnią się nieco od klasyfikacji zlodowacenia.

Klasyfikacja morfologiczna lodowców

Próby sklasyfikowania lodowców są tak dawne, jak historia glacjologii. Istnieje wiele
fot. 4, 5). Zdecydowanie najwięcej gór świata, w których występują lodowce należy do tego typu zlodowacenia, ale ogólna powierzchnia lodowców jest w nich mała w porównaniu z innymi typami. Gdy lodowce wypływając z gór na równinę przedgórską łączą się ze sobą, może powstać lodowiec przedgórski albo piedmontowy, który jest lądowym odpowiednikiem lodowca szelfowego. Największym lodowcem przedgórskim jest Malaspina na Alasce (fot. 6).<br> Rodzaj zlodowacenia określa tylko w przybliżeniu morfologię lodowców występujących na danym terenie, stąd typologie odnoszące się do poszczególnych lodowców różnią się nieco od klasyfikacji zlodowacenia.<br><br>&lt;tit&gt;Klasyfikacja morfologiczna lodowców&lt;/&gt;<br><br> Próby sklasyfikowania lodowców są tak dawne, jak historia glacjologii. Istnieje wiele
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego