Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Przegląd Wojsk Lądowych
Nr: 4 (34)
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1962
osobistej odpowiedzialności za stan maszyn i urządzeń w stosunku do kierowników parkowych stacji obsług (POS), warsztatów i osób obsługujących dane maszyny lub urządzenia techniczne. Należy także szkolić personel oraz uzupełniać lub opracowywać niezbędne instrukcje obsługi, pracy i konserwacji maszyn oraz urządzeń technicznych.
Realizacja powyższych wskazań we wszystkich działach umożliwi przedłużenie optymalnego okresu używalności maszyn, uzyskanie oszczędności, lepsze wykorzystanie parku maszynowego i zrealizowanie potrzeb warsztatów i parkowych stacji obsługi. Akcja wychowawcza w tym zakresie musi być długofalowa (stała) i powinna polegać na systematycznej pracy polityczno-wychowawczej, odpowiednim przygotowaniu organizacyjno-technicznym i stosowaniu się do zarządzeń administracyjnych. Nie ulega wątpliwości, iż w zakresie
osobistej odpowiedzialności za stan maszyn i urządzeń w stosunku do kierowników parkowych stacji obsług (POS), warsztatów i osób obsługujących dane maszyny lub urządzenia techniczne. Należy także szkolić personel oraz uzupełniać lub opracowywać niezbędne instrukcje obsługi, pracy i konserwacji maszyn oraz urządzeń technicznych.<br>Realizacja powyższych wskazań we wszystkich działach umożliwi przedłużenie optymalnego okresu używalności maszyn, uzyskanie oszczędności, lepsze wykorzystanie parku maszynowego i zrealizowanie potrzeb warsztatów i parkowych stacji obsługi. Akcja wychowawcza w tym zakresie musi być długofalowa (stała) i powinna polegać na systematycznej pracy polityczno-wychowawczej, odpowiednim przygotowaniu organizacyjno-technicznym i stosowaniu się do zarządzeń administracyjnych. Nie ulega wątpliwości, iż w zakresie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego