Typ tekstu: Książka
Autor: Dybowska Alicja, Żaryn Jan, Żaryn Małgorzata
Tytuł: Polskie dzieje od czasów najdawniejszych do współczesności
Rok: 1996
i przesądy.

Jednocześnie pewne kręgi magnackie lekceważyły prawo - powołując się na przysługujące szlachcie przywileje - i zmieniały niejednokrotnie wolność w samowolę.

W czasach saskich nie powstały wybitne dzieła literackie ani naukowe. Godne uwagi są natomiast budowane wówczas kościoły i pałace.

Początki zmian w szkolnictwie i kulturze. Stanisław Konarski należał do zgromadzenia pijarów, prowadzącego liczne szkoły dla młodzieży męskiej. Opracował on projekt nowego programu nauczania i w 1740 r. wprowadził go w życie w szkole warszawskiej nazwanej Collegium Nobilium (szkoła dla młodzieży szlacheckiej). Miała ona przygotowywać do służby dla dobra kraju młodych ludzi, o których było wiadomo, że ze względu na swe urodzenie
i przesądy.<br><br>Jednocześnie pewne kręgi magnackie lekceważyły prawo - powołując się na przysługujące szlachcie przywileje - i zmieniały niejednokrotnie wolność w samowolę.<br><br>W czasach saskich nie powstały wybitne dzieła literackie ani naukowe. Godne uwagi są natomiast budowane wówczas kościoły i pałace.<br><br>Początki zmian w szkolnictwie i kulturze. Stanisław Konarski należał do zgromadzenia pijarów, prowadzącego liczne szkoły dla młodzieży męskiej. Opracował on projekt nowego programu nauczania i w 1740 r. wprowadził go w życie w szkole warszawskiej nazwanej Collegium Nobilium (szkoła dla młodzieży szlacheckiej). Miała ona przygotowywać do służby dla dobra kraju młodych ludzi, o których było wiadomo, że ze względu na swe urodzenie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego