Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Przegląd Socjologiczny
Nr: 2
Miejsce wydania: Łódź
Rok: 1963
pogodzić ze stosowaniem metod historycznych i że prowadzi do zatracenia istotnej problematyki humanistycznej, co jest nieporozumieniem, gdyż humanistycznie i historycznie problemy socjologii można przedstawić precyzyjniej w opisie ilościowym niż w jakościowym, oraz z niechęci do opanowywania nowych trudnych dziedzin".
Stanowisko pośrednie w tym sporze zajmuje prof. Ossowski przyznający ujęciom ilościowym pomocniczą i służebną rolę w humanistycznej socjologii.
"Zamykanie oczu - stwierdza Ossowski w swym studium o naukach społecznych - na różnice danych bezpośrednich w naukach przyrodniczych i naukach społecznych nie sprzyja owocności wysiłków o uściślenie metod i języka nauk społecznych. Dokładność zabiegów kwantytatywnych nie usunie elementów humanistycznych, wprowadzanych często w sposób niekontrolowany do
pogodzić ze stosowaniem metod historycznych i że prowadzi do zatracenia istotnej problematyki humanistycznej, co jest nieporozumieniem, gdyż humanistycznie i historycznie problemy socjologii można przedstawić precyzyjniej w opisie ilościowym niż w jakościowym, oraz z niechęci do opanowywania nowych trudnych dziedzin".<br>Stanowisko pośrednie w tym sporze zajmuje prof. Ossowski przyznający ujęciom ilościowym pomocniczą i służebną rolę w humanistycznej socjologii.<br>"Zamykanie oczu - stwierdza Ossowski w swym studium o naukach społecznych - na różnice danych bezpośrednich w naukach przyrodniczych i naukach społecznych nie sprzyja owocności wysiłków o uściślenie metod i języka nauk społecznych. Dokładność zabiegów kwantytatywnych nie usunie elementów humanistycznych, wprowadzanych często w sposób niekontrolowany do
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego