Typ tekstu: Książka
Autor: Jania Jacek
Tytuł: Glacjologia
Rok: 1993
w przypadku obszarów, gdzie maksymalne temperatury są niższe od 0C. W regionach, gdzie w ciągu lata temperatury powietrza są dodatnie, termika lodu na głębokości 10 m nawiązuje do średniej temperatury rocznej w sposób bardziej skomplikowany. W tabeli 5.3 przestawiono wyniki takich pomiarów na różnych wysokościach Lodowca Hansa na Spitsbergenie (por. rys. 5.6a). Średnia roczna temperatura powietrza na wysokości 9 m n.p.m. wynosi .4,9C. Temperatury lodu na głębokości 10m są w strefie ablacji ujemne, ale wyraźnie wyższe od średniej temperatury rocznej i rosną wraz z obniżaniem się wysokości nad poziomem morza. Tylko w firnie strefy akumulacji (otwór
w przypadku obszarów, gdzie maksymalne temperatury są niższe od 0C. W regionach, gdzie w ciągu lata temperatury powietrza są dodatnie, termika lodu na głębokości 10 m nawiązuje do średniej temperatury rocznej w sposób bardziej skomplikowany. W tabeli 5.3 przestawiono wyniki takich pomiarów na różnych wysokościach Lodowca Hansa na Spitsbergenie (por. rys. 5.6a). Średnia roczna temperatura powietrza na wysokości 9 m n.p.m. wynosi .4,9C. Temperatury lodu na głębokości 10m są w strefie ablacji ujemne, ale wyraźnie wyższe od średniej temperatury rocznej i rosną wraz z obniżaniem się wysokości nad poziomem morza. Tylko w firnie strefy akumulacji (otwór
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego