Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
por
Znaleziono 300 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... Bellevue w Nowym Jorku - idea klinicznego wykorzystania W-B I, por. Wechsler, 1939), że wskażę te najbardziej głośne opracowania: Rapaport, 1945...
 • ... sierpnia w niewoli rosyjskiej). Na dowódcę 2 batalionu został wyznaczony por. mar. Józef Czechowicz.
  Nowemu dowódcy pułku podlegały - ale tylko formalnie...
 • ... tego rodu wzrosło ogromnie, gdy król po śmierci pierwszej żony (por. s. 85) poślubił potajemnie Barbarę Radziwiłłównę. Wiadomość o tym związku...
 • ... nie złamać trzciny nadłamanej i nie dogasić tlejącego się knotka (por. Iz 42, 3). Paweł VI napisał: Ťjeśli wybitną formą miłości...
 • ... właściwościach reologicznych lodu, a więc o tempie jego rozpływania się (por. rozdz. 7.2). Tym samym oddziałuje także na rozległość lodowców...
 • ... społeczną, otwartość itp. - od reszty populacji (por. Rosenthal, Rosnow, 1975; por. też rozdz. 9., pkt. 2.). Będąc w zgodzie z etyką...
 • ... przykłady.

  - Jakie?
  - Kilka lat temu przez Polskę przejechał samochód z
  por-wanymi zakładnikami. Nikt nie potrafił podjąć decyzji o podjęciu akcji...
 • ... niesława Kostki-Napierskiego, "Problemy", 1993, nr 3, s. 26.
  6
  Por. tenże, Arianie i katolicy, Warszawa 1971, s. 131-132 oraz...
 • ... wyniki takich pomiarów na różnych wysokościach Lodowca Hansa na Spitsbergenie (por. rys. 5.6a). Średnia roczna temperatura powietrza na wysokości 9...
 • ... jest wyczucie i uzasadnienie rozkwitu i poezji w językach narodowych (por. rozdz. I, pkt 5).
  W początkach drugiej połowy XVI w...
 • ... Dbał także o miasta, które organizował również według wzorów niemieckich (por. s. 33-34).

  Książęcy ród cieszył się ogromnym autorytetem, a...
 • ... niż większość wolnych rodników, jednak bardziej reaktywny od tlenu cząsteczkowego (por. p. 1.3.3).
  Dość często w polskich publikacjach pojawia...
 • ... terminalnych regionach H2B, H3 i H4 znacznie obniża ich zasadowość (por. [125]).
  Fizjologiczna rola acetylacji histonów nie została jeszcze definitywnie wyjaśniona...
 • ... ksiąg XXX (Kraków 1611). Kromer, autor Rozmów Dworzanina z Mnichem (por. rozdz. IV, pkt 5), opisał w swej Polonii świetną łaciną...
 • ... najszersze włączenie do "arsenału" procedur uczenia i diagnozy systemów ekspertowych (por. rozdz. 7). Ten typ wspomagania diagnozy znalazł już zastosowania w...
 • ... od Cieszyna i granicy polskiej, straszna katastrofa, w której zginęli por. Franciszek Żwirko i inż. Stanisław Wigura, miała następujący przebieg:
  Samolot...
 • ... między obiema sferami: sferą praktyki badawczej i sferą praktyki społecznej (por. rozdz. 2., rys. 2.1.). Chciałbym jednak wyraźnie zaznaczyć, że...
 • ... także soczewki i gruczoły lodowe powstałe w wyniku zasilania wewnętrznego (por. rozdz. 3.3) oraz warstwy zanieczyszczeń mineralnych zbieranych z dna...
 • ... poziomej (lekko nachylony), termometr minimalny leży poziomo na wysięgnikach statywu (por. rys. 2.5.4.1). W lewej części klatki stawia...
 • ... MANOVA. Z kolei modelowi korelacyjnemu (etap 4b) odpowiada model statystyczny (por. Cohen, Cohen, 1983) wielokrotnej regresji/korelacji (ang. multiple regression /correlation...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego