Typ tekstu: Książka
Autor: Dudczak Andrzej
Tytuł: Koparki. Teoria i projektowanie
Rok: 2000
wcześniej wspomnianej normy BN-74/1340-11. Zgodnie z nią, stopień zadymienia spalin jest określany na podstawie serii pomiarów wykonywanych na stanowisku badawczym: przy ustalonych warunkach pracy silnika w pełni obciążonego, zgodnie z PN-M-34000:1971, w czasie swobodnego przyspieszania silnika w zakresie od prędkości biegu jałowego do maksymalnej prędkości obrotowej.
Wspomniane rozporządzenie określa jako substancje zanieczyszczające: tlenek węgla, związki ołowiu i związki siarki oraz inne związki powodujące zadymienie spalin. Nie określa jednak granicznych zawartości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza przez silnik z zapłonem samoczynnym.
Podobne wymagania, tylko w stosunku do pojazdów, ustala Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1
wcześniej wspomnianej normy BN-74/1340-11. Zgodnie z nią, stopień zadymienia spalin jest określany na podstawie serii pomiarów wykonywanych na stanowisku badawczym: przy ustalonych warunkach pracy silnika w pełni obciążonego, zgodnie z PN-M-34000:1971, w czasie swobodnego przyspieszania silnika w zakresie od prędkości biegu jałowego do maksymalnej prędkości obrotowej.<br>Wspomniane rozporządzenie określa jako substancje zanieczyszczające: tlenek węgla, związki ołowiu i związki siarki oraz inne związki powodujące zadymienie spalin. Nie określa jednak granicznych zawartości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza przez silnik z zapłonem samoczynnym.<br>Podobne wymagania, tylko w stosunku do pojazdów, ustala Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego