Typ tekstu: Książka
Autor: Kozłowski Stefan
Tytuł: Ekorozwój - wyzwanie XXI wieku
Rok: 2000
jakie niesie za sobą przemysł wydobywczy i przetwórczy, bezwzględnie trzeba oceniać oddziaływanie projektowanych inwestycji na środowisko. Poprzez wykonywanie ocen typu OWS (OOS) można dojść do zminimalizowania strat środowiskowych. Opracowano już szczegółową metodykę OWS dla górnictwa węgla kamiennego. Istnieje potrzeba wprowadzenia obligatoryjnego wykonywania takich ocen dla wszelkich zamierzeń inwestycji górniczych i przeróbczych.
Ochrona środowiska przyrodniczego w otoczeniu miejsc eksploatacji i przeróbki surowców mineralnych musi być rozwiązywana w skali punktowej, regionalnej i globalnej. Przykład lokalnej strategii rozwoju górnictwa w nawiązaniu do założeń ochrony środowiska opracowano dla Gór Świętokrzyskich.
Dotychczasowe przepisy prawa górniczego i geologicznego nie wprowadziły regulacji prawnej mającej na celu ochronę obszarów
jakie niesie za sobą przemysł wydobywczy i przetwórczy, bezwzględnie trzeba oceniać oddziaływanie projektowanych inwestycji na środowisko. Poprzez wykonywanie ocen typu OWS (OOS) można dojść do zminimalizowania strat środowiskowych. Opracowano już szczegółową metodykę OWS dla górnictwa węgla kamiennego. Istnieje potrzeba wprowadzenia obligatoryjnego wykonywania takich ocen dla wszelkich zamierzeń inwestycji górniczych i przeróbczych.<br>Ochrona środowiska przyrodniczego w otoczeniu miejsc eksploatacji i przeróbki surowców mineralnych musi być rozwiązywana w skali punktowej, regionalnej i globalnej. Przykład lokalnej strategii rozwoju górnictwa w nawiązaniu do założeń ochrony środowiska opracowano dla Gór Świętokrzyskich.<br>Dotychczasowe przepisy prawa górniczego i geologicznego nie wprowadziły regulacji prawnej mającej na celu ochronę obszarów
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego