Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: reklamy kulturalne
Rok wydania: 1997
Rok powstania: 1994
liczbę tytułów i egzemplarzy możliwe jest uzyskanie przez odbiorcę rabatu w wysokości 10%-25% od cen katalogowych, co wymaga osobnych ustaleń handlowych (stali odbiorcy, księgarze, hurtownicy...) Istnieje także możliwość zakupów komisowych.

Obowiązują ceny katalogowe przeliczane na złote wg. bieżącego dla dnia realizacji kursu NBP. W przypadku, kiedy uzyskany przez nas rabat nie pokrywa kosztów realizacji (ma to miejsce głównie przy zamówieniach realizowanych przez zagraniczne firmy pośredniczące), doliczana jest nasza marża wyrównująca w wysokości 25%-30% (w tym podatek importowy).

Odbiór książek przez osoby prywatne możliwy jest za pokwitowaniem po dokonaniu wpłaty (ewent. dostawa pocztą poleconą pod wskazanym adresem po zanotowaniu przelewu
liczbę tytułów i egzemplarzy możliwe jest uzyskanie przez odbiorcę rabatu w wysokości 10%-25% od cen katalogowych, co wymaga osobnych ustaleń handlowych (stali odbiorcy, księgarze, hurtownicy...) Istnieje także możliwość zakupów komisowych.<br><br>Obowiązują ceny katalogowe przeliczane na złote wg. bieżącego dla dnia realizacji kursu NBP. W przypadku, kiedy uzyskany przez nas rabat nie pokrywa kosztów realizacji (ma to miejsce głównie przy zamówieniach realizowanych przez zagraniczne firmy pośredniczące), doliczana jest nasza marża wyrównująca w wysokości 25%-30% (w tym podatek importowy).<br><br>Odbiór książek przez osoby prywatne możliwy jest za pokwitowaniem po dokonaniu wpłaty (ewent. dostawa pocztą poleconą pod wskazanym adresem po zanotowaniu przelewu
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego