Typ tekstu: Książka
Autor: Kozłowski Stefan
Tytuł: Ekorozwój - wyzwanie XXI wieku
Rok: 2000
substancjami mniej lub nieszkodliwymi,
- tworzenia mechanizmów zapobiegających skażeniom,
- promocji wyrobów i technologii czystych ekologicznie.
Niezbędna jest ratyfikacja Konwencji Bazylejskiej o Kontroli Granicznych Przemieszczeń Odpadów Niebezpiecznych oraz ich Usuwaniu.
Konieczne jest polepszenie zdolności wykrywania i powstrzymywania prób wwozu odpadów niebezpiecznych na terytoria poszczególnych państw.

Zarządzanie odpadami radioaktywnymi

Stale narasta niebezpieczeństwo odpadów radioaktywnych wyprodukowanych przez człowieka. Dlatego też konieczne są działania powstrzymujące zagrożenia:
- zaprzestanie składowania odpadów radioaktywnych o wysokim, średnim i niskim poziomie promieniowania w pobliżu środowiska morskiego, zgodnie z Konwencją Londyńską,
- zaprzestanie eksportu odpadów radioaktywnych do krajów, które zabraniają importu takich odpadów, zgodnie z Konwencją Bamako, Konwencją Lome i in.

7. Przyjęcie
substancjami mniej lub nieszkodliwymi,<br>- tworzenia mechanizmów zapobiegających skażeniom,<br>- promocji wyrobów i technologii czystych ekologicznie.<br>Niezbędna jest ratyfikacja &lt;hi&gt;Konwencji Bazylejskiej o Kontroli Granicznych Przemieszczeń Odpadów Niebezpiecznych oraz ich Usuwaniu&lt;/&gt;.<br>Konieczne jest polepszenie zdolności wykrywania i powstrzymywania prób wwozu odpadów niebezpiecznych na terytoria poszczególnych państw.<br><br>&lt;tit&gt;Zarządzanie odpadami radioaktywnymi&lt;/&gt;<br><br>Stale narasta niebezpieczeństwo odpadów radioaktywnych wyprodukowanych przez człowieka. Dlatego też konieczne są działania powstrzymujące zagrożenia:<br>- zaprzestanie składowania odpadów radioaktywnych o wysokim, średnim i niskim poziomie promieniowania w pobliżu środowiska morskiego, zgodnie z Konwencją Londyńską,<br>- zaprzestanie eksportu odpadów radioaktywnych do krajów, które zabraniają importu takich odpadów, zgodnie z Konwencją Bamako, Konwencją Lome i in.<br><br>&lt;tit&gt;7. Przyjęcie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego