Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Perspektywy
Nr: 14
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1980
różnych paliw w tym bilansie:(...)
Udział produktów naftowych w ogólnej strukturze produkcji paliw zwiększył się więc z 30,5 proc. w 1960 roku do 45,72 w 1978. Równocześnie wzrastał udział mazutu w strukturze, zużycia paliw w elektrowniach ZSRR. Autor jest zdania, że obecnie należy dążyć do znacznego zmniejszenia udziału ropy naftowej jako paliwa dla elektrowni i na coraz szerszą skalę zastępować mazut gazem, zwłaszcza ze złóż na Syberii Zachodniej.
Odłożona sesja
Po raz pierwszy w historii EWG odłożona została, "na kilka tygodni" sesja Rady Europejskiej, która zbiera się co pół roku z udziałem szefów państw względnie szefów rządów zachodnioeuropejskiej dziewiątki". Oficjalne
różnych paliw w tym bilansie:(...)<br>Udział produktów naftowych w ogólnej strukturze produkcji paliw zwiększył się więc z 30,5 proc. w 1960 roku do 45,72 w 1978. Równocześnie wzrastał udział mazutu w strukturze, zużycia paliw w elektrowniach ZSRR. Autor jest zdania, że obecnie należy dążyć do znacznego zmniejszenia udziału ropy naftowej jako paliwa dla elektrowni i na coraz szerszą skalę zastępować mazut gazem, zwłaszcza ze złóż na Syberii Zachodniej.&lt;/&gt;<br>&lt;div1&gt;&lt;tit1&gt;Odłożona sesja&lt;/&gt;<br>Po raz pierwszy w historii EWG odłożona została, "na kilka tygodni" sesja Rady Europejskiej, która zbiera się co pół roku z udziałem szefów państw względnie szefów rządów zachodnioeuropejskiej dziewiątki". Oficjalne
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego