Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Zagroda
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 2003
właściwej jednostce organizacyjnej KRUS (tam gdzie jest ubezpieczony) wniosek o przyznanie świadczeń pieniężnych z tego tytułu. Stosowne druki wniosków znajdują się w jednostkach organiza­cyjnych KRUS. W przypadku jednorazowego odszkodowania jest to druk: KRUS SR-23, a w przypadku renty inwalidzkiej rolniczej: KRUS SR-20.
Po złożeniu przez rolnika wniosku rozpoczyna się postępowanie orzecznicze w KRUS, w którym lekarz rzeczoznawca lub komisja lekarska (w ewentualnym postępowaniu odwoławczym od orzeczenia lekarza rzeczoznawcy) ustala - w przypadku jednorazowego odszkodowania - stopień procentowy uszczerbku na zdrowiu oraz jego związek z chorobą zawodową. Ważna - dla ustalenia prawa do tego świadczenia - jest data powstania choroby zawodowej, bowiem aby
właściwej jednostce organizacyjnej KRUS (tam gdzie jest ubezpieczony) wniosek o przyznanie świadczeń pieniężnych z tego tytułu. Stosowne druki wniosków znajdują się w jednostkach organiza­cyjnych KRUS. W przypadku jednorazowego odszkodowania jest to druk: KRUS SR-23, a w przypadku renty inwalidzkiej rolniczej: KRUS SR-20.<br>Po złożeniu przez rolnika wniosku rozpoczyna się postępowanie orzecznicze w KRUS, w którym lekarz rzeczoznawca lub komisja lekarska (w ewentualnym postępowaniu odwoławczym od orzeczenia lekarza rzeczoznawcy) ustala - w przypadku jednorazowego odszkodowania - stopień procentowy uszczerbku na zdrowiu oraz jego związek z chorobą zawodową. Ważna - dla ustalenia prawa do tego świadczenia - jest data powstania choroby zawodowej, bowiem aby
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego