Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: informacje o polisach ubezpieczeniowych
Rok: 2000
składki, a kończy się z upływem terminu określonego w dokumencie ubezpieczenia.
W przypadku zawierania umowy ubezpieczenia na przejściu granicznym, odpowiedzialność TUiR WARTA rozpoczyna się od dnia i godziny zawarcia umowy ubezpieczenia i zapłacenia składki ubezpieczeniowej.
2. Jeżeli osoba, na rzecz której zawiera się ubezpieczenie przebywa za granicą, odpowiedzialność TUiR WARTA rozpoczyna się po upływie 7-miu dni od daty zapłacenia składki.
3. Umowa ubezpieczenia może być przedłużona na następny okres ubezpieczenia pod warunkiem podania. przed upływem poprzedniego okresu ubezpieczenia, numeru dokumentu ubezpieczeniowego (polisy), okresu ubezpieczenia oraz po zapłaceniu składki.
4. Składkę ubezpieczeniową oblicza się na podstawie obowiązującej w dniu zawarcia umowy
składki, a kończy się z upływem terminu określonego w dokumencie ubezpieczenia.<br>W przypadku zawierania umowy ubezpieczenia na przejściu granicznym, odpowiedzialność TUiR WARTA rozpoczyna się od dnia i godziny zawarcia umowy ubezpieczenia i zapłacenia składki ubezpieczeniowej.<br>2. Jeżeli osoba, na rzecz której zawiera się ubezpieczenie przebywa za granicą, odpowiedzialność TUiR WARTA rozpoczyna się po upływie 7-miu dni od daty zapłacenia składki.<br>3. Umowa ubezpieczenia może być przedłużona na następny okres ubezpieczenia pod warunkiem podania. przed upływem poprzedniego okresu ubezpieczenia, numeru dokumentu ubezpieczeniowego (polisy), okresu ubezpieczenia oraz po zapłaceniu składki.<br>4. Składkę ubezpieczeniową oblicza się na podstawie obowiązującej w dniu zawarcia umowy
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego