Typ tekstu: Książka
Autor: Woś Alojzy
Tytuł: Meteorologia
Rok: 1996
mld dolarów. Trafna długoterminowa prognoza pogody na trzy miesiące może przynieść tylko w Europie korzyści ekonomiczne od 70 do 80 razy przewyższające roczne wydatki ponoszone na badania i obserwacje meteorologiczne. Korzyści te wynikają z oszczędności możliwych do uczynienia w takich dziedzinach działalności człowieka, jak rolnictwo, budownictwo, komunikacja lotnicza, drogowa, żegluga, rybołówstwo itd.
W celu zwiększenia trafności prognoz i rozszerzenia ich zakresu czasowego niezbędna okazała się współpraca służb meteorologicznych całego świata. Opracowano i zrealizowano, bądź realizuje się, wiele międzynarodowych programów badawczych pod kierunkiem Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO). Ogólnie biorąc, w ramach tych programów prowadzi się prace nad doskonaleniem modeli procesów zachodzących w
mld dolarów. Trafna długoterminowa prognoza pogody na trzy miesiące może przynieść tylko w Europie korzyści ekonomiczne od 70 do 80 razy przewyższające roczne wydatki ponoszone na badania i obserwacje meteorologiczne. Korzyści te wynikają z oszczędności możliwych do uczynienia w takich dziedzinach działalności człowieka, jak rolnictwo, budownictwo, komunikacja lotnicza, drogowa, żegluga, rybołówstwo itd.<br> W celu zwiększenia trafności prognoz i rozszerzenia ich zakresu czasowego niezbędna okazała się współpraca służb meteorologicznych całego świata. Opracowano i zrealizowano, bądź realizuje się, wiele międzynarodowych programów badawczych pod kierunkiem Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO). Ogólnie biorąc, w ramach tych programów prowadzi się prace nad doskonaleniem modeli procesów zachodzących w
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego