Typ tekstu: Książka
Autor: Przewłocki Stefan
Tytuł: Geodezja dla inżynierii środowiska
Rok wydania: 1998
Rok powstania: 1997
zakrywa śrubki reaktyfikacyjne krzyża celowniczego.
Do zasygnalizowania celu najczęściej używa się tyczek geodezyjnych lub specjalnych tarcz celowniczych (rys. 2.10) [15].
Urządzenia odczytowe
W nowoczesnych teodolitach odczytów na kręgu poziomym i pionowym dokonuje się za pomocą mikroskopu odczytowego. Widok w polu widzenia mikroskopu odczytowego z podziałką stopniową przedstawiony jest na rys. 2.11a, a z podziałką gradową - na rys. 2.11b.
Na rysunkach tych obrazy górne oznaczone literą H odnoszą się do kręgu poziomego, a oznaczone literą V do kręgu pionowego. Niekiedy spotyka się jeszcze teodolity, w których urządzeniami odczytowymi są noniusze [15].
Libella
Libella (pozimnica) służy do ustawienia prostych i
zakrywa śrubki reaktyfikacyjne krzyża celowniczego.<br>Do zasygnalizowania celu najczęściej używa się tyczek geodezyjnych lub specjalnych tarcz celowniczych (rys. 2.10) [15].<br>&lt;tit&gt;Urządzenia odczytowe&lt;/&gt;<br>W nowoczesnych teodolitach odczytów na kręgu poziomym i pionowym dokonuje się za pomocą mikroskopu odczytowego. Widok w polu widzenia mikroskopu odczytowego z podziałką stopniową przedstawiony jest na rys. 2.11a, a z podziałką gradową - na rys. 2.11b.<br>Na rysunkach tych obrazy górne oznaczone literą H odnoszą się do kręgu poziomego, a oznaczone literą V do kręgu pionowego. Niekiedy spotyka się jeszcze teodolity, w których urządzeniami odczytowymi są noniusze [15].<br>&lt;tit&gt;Libella&lt;/&gt;<br>Libella (pozimnica) służy do ustawienia prostych i
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego