Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Przegląd Wojsk Lądowych
Nr: 1
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1998
go zmienić), liczby amunicji potrzebnej do wykonania zadania oraz określa, którymi pododdziałami ogniowymi wykona to zadanie. Następnie wysyła to zadanie do dowódców baterii. Nastawy w komputerze szefa sztabu są określane dla dział kierunkowych baterii, natomiast w komputerach bateryjnych, po otrzymaniu zadania, dla każdego działa, przyjmując dla każdego inny punkt upadku (rys. 1).1 Po wyświetleniu nastaw na ekranie komputera dowódcy baterii wysyłają je do dowódców dział.
Uwaga! Jeżeli cel znajduje się poza granicami bezpieczeństwa, jest to sygnalizowane zarówno na monitorze komputera szefa sztabu, jak i dowódcy baterii oraz po wprowadzeniu nastaw jest to sygnalizowane na elektronicznych ogranicznikach zamontowanych w przedziale celowniczego
go zmienić), liczby amunicji potrzebnej do wykonania zadania oraz określa, którymi pododdziałami ogniowymi wykona to zadanie. Następnie wysyła to zadanie do dowódców baterii. Nastawy w komputerze szefa sztabu są określane dla dział kierunkowych baterii, natomiast w komputerach bateryjnych, po otrzymaniu zadania, dla każdego działa, przyjmując dla każdego inny punkt upadku (rys. 1).1 Po wyświetleniu nastaw na ekranie komputera dowódcy baterii wysyłają je do dowódców dział.<br>Uwaga! Jeżeli cel znajduje się poza granicami bezpieczeństwa, jest to sygnalizowane zarówno na monitorze komputera szefa sztabu, jak i dowódcy baterii oraz po wprowadzeniu nastaw jest to sygnalizowane na elektronicznych ogranicznikach zamontowanych w przedziale celowniczego
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego