Typ tekstu: Książka
Autor: Krzymowska-Kostrowicka Alicja
Tytuł: Geoekologia turystyki i wypoczynku
Rok: 1997
widzenia", kiedy oś wzrokowa znajduje się poniżej linii horyzontu (około 25 m do horyzontu), a wzrok omiata przestrzeń tzw. orientacyjną oraz "wysokie pole widzenia", powyżej horyzontu, informujące człowieka głównie o warunkach pogodowych. Istnieje wyraźna zależność szczegółowości percepcji od oddalenia. Im dalszy jest obraz, tym postrzeganie jest bardziej "rozmyte", mniej szczegółowe (rys. 5). Aktywność percepcyjna jest u człowieka genetycznie przystosowana do postrzegania otoczenia z pozycji stojącej lub w trakcie wolnego ruchu. Wówczas ogląd jest najpełniejszy, a liczba informacji przekazywanych do mózgu - największa. Przy ruchu szybkim, a zwłaszcza biegu, pole percepcyjne zawęża się do drogi, której zakończeniem jest cel. Im bardziej cel jest
widzenia", kiedy oś wzrokowa znajduje się poniżej linii horyzontu (około 25 m do horyzontu), a wzrok omiata przestrzeń tzw. orientacyjną oraz "wysokie pole widzenia", powyżej horyzontu, informujące człowieka głównie o warunkach pogodowych. Istnieje wyraźna zależność szczegółowości percepcji od oddalenia. Im dalszy jest obraz, tym postrzeganie jest bardziej "rozmyte", mniej szczegółowe (rys. 5). Aktywność percepcyjna jest u człowieka genetycznie przystosowana do postrzegania otoczenia z pozycji stojącej lub w trakcie wolnego ruchu. Wówczas ogląd jest najpełniejszy, a liczba informacji przekazywanych do mózgu - największa. Przy ruchu szybkim, a zwłaszcza biegu, pole percepcyjne zawęża się do drogi, której zakończeniem jest cel. Im bardziej cel jest
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego