Typ tekstu: Książka
Autor: Komor Michał
Tytuł: Euromarketing. Strategie marketingowe przedsiębiorstw na eurorynku
Rok: 2000
sieci handlowej, zwłaszcza na szczeblu handlu detalicznego, jest obecnie w krajach Unii Europejskiej jeszcze dosyć zróżnicowana. Udział tradycyjnych punktów sprzedaży detalicznej i nowoczesnych wielkopłaszczyznowych sklepów nie jest jednakowy w tych krajach.
Analogicznie do stopnia wprowadzenia produktów na rynek, można mówić o cyklu życia różnych typów, punktów sprzedaży detalicznej. Pokazuje to rys.31. Jak widać, w krajach o najbardziej nowoczesnej strukturze handlu detalicznego (Niemcy, Francja, Wielka Brytania) tradycyjne sklepy samoobsługowe (supermarkety i małe sklepy detaliczne) znajdują się w fazie spadku. Natomiast specjalistyczne sklepy o dużych powierzchniach sprzedażowych, znajdujące się poza centrami miast, i sklepy dyskontowe są usytuowane w fazie wzrostu.
Tempo wzrostu
sieci handlowej, zwłaszcza na szczeblu handlu detalicznego, jest obecnie w krajach Unii Europejskiej jeszcze dosyć zróżnicowana. Udział tradycyjnych punktów sprzedaży detalicznej i nowoczesnych wielkopłaszczyznowych sklepów nie jest jednakowy w tych krajach.<br>Analogicznie do stopnia wprowadzenia produktów na rynek, można mówić o cyklu życia różnych typów, punktów sprzedaży detalicznej. Pokazuje to rys.31. Jak widać, w krajach o najbardziej nowoczesnej strukturze handlu detalicznego (Niemcy, Francja, Wielka Brytania) tradycyjne sklepy samoobsługowe (supermarkety i małe sklepy detaliczne) znajdują się w fazie spadku. Natomiast specjalistyczne sklepy o dużych powierzchniach sprzedażowych, znajdujące się poza centrami miast, i sklepy dyskontowe są usytuowane w fazie wzrostu.<br>Tempo wzrostu
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego